Klachten

Zeg er iets van!

Komt het een keer voor dat u vindt dat wij u onvoldoende hebben geinformeerd of behandeld, zeg er iets van! Vraag ons om een een-op-een-gesprek. Uw tandarts of mondhygiëniste kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Telefoonnummer: 0900 202 5012 (25 eurocent per minuut). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.